ร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ปี 2563