เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอคเซคคิวทีฟ บริการการบัญชี จำกัด

ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 โดย คุณภัชรธิดา จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ (CPA) จากความตั้งใจที่จะทำสำนักงานบัญชีที่เป็นมากกว่าแค่สำนักงานบัญชี โดยมีความเชื่อที่ว่า นักบัญชีสามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรได้มากกว่าแค่ทำงบการเงินส่งกรมสรรพากร (BEYOND ACCOUNT

ข้อมูลทางบัญชี สามารถชี้ทิศทางของบริษัทได้ สามารถบ่งบอกถึงสถานะ ผลการดำเนินงาน รวมถึงสามารถควบคุมดูแลให้กิจการสามารถดำรงอยู่ และเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

 

 

วิสัยทัศน์ คือ เราเป็นทีมงานมืออาชีพที่มีความสามารถ ดูแลคุณเสมือนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับคุณ(BE YOUR PARTNER)

เรา คิดและออกแบบกระบวนการทำงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ซื่อสัตย์ จริงใจ และ มีความเชื่อที่ว่า ถ้าลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ก็จะเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นกัน

เรามีทีมงานมืออาชีพ ที่เคยทำงานกับบริษัท ระดับ Big4 และเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านบัญชี ภาษีอากร และการบริหารจัดการองค์กร มากว่า 20 ปี มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้า และนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อให้ตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้า เพื่อให้ท่านสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับกับการขยายตัวขององค์กร ในอนาคตได้อย่างมั่นใจ