ACCOUNTING (บัญชี)ขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขายทรัพย์สินเก่าของกิจการ!!3 เรื่องที่ต้องระวังถ้าไม่อยากเสียภาษีก้อนโต!!ทำบัญชีของกิจการมาทั้งปีทำไป..เพื่ออะไร??

 การทำ STOCK ง่ายๆสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่การทำบัญชีอย่าง่ายโดยใช้ Excel EP.1การทำบัญชีอย่าง่ายโดยใช้ Excel EP.2