ACC TEAM BUILDING (สร้างทีมบัญชี)

นักบัญชีทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด !!!!

 

ท่านเจ้าของกิจการหลายท่านอาจจะมองว่า นักบัญชีแค่ทำบัญชี ส่งสรรพากรแค่นั้น  แต่เดี๋ยวก่อน!! ความจริงแล้ว นักบัญชีสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เห็น
มากกว่าที่คิดนะคะ  
วันนี้เราจะมาบอกประโยชน์เพียงบางส่วน ที่สามารถได้รับจากนักบัญชี นอกจากแค่เก็บเอกสารกับบันทึกบัญชี 

1. ด้วยความที่ข้อมูลของบริษัทฯ เกือบทั้งหมด ปลายทางจะผ่านมาที่นักบัญชี ทำให้นักบัญชีเป็นแหล่งรวมของข้อมูลของกิจการ

2. นักบัญชีเก่งๆ ก็จะสามารถจัดการกับข้อมูลที่มีอย่างเป็นระบบ ระเบียบ เปลี่ยนข้อมูลจากที่กระจัดกระจาย รวบรวมเป็นหมวด เป็นหมู่ เป็นกลุ่ม

3. เมื่อได้ข้อมูลที่ได้มีการจัดการแล้ว ก็จะสามารถนำข้อมูลที่ถูกบริหารจัดการแล้ว มาทำเป็นรายงานต่างๆ สำหรับแสดงผลการทำงาน ฐานะของกิจการ
และผลการดำเนินงานตามความต้องการของเจ้าของกิจการ

4. รายงานที่ได้ จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น

 

-          ประเมินสถานการณ์ ในส่วนฐานะทางการเงินของกิจการ > ผ่านทางงบแสดงฐานะทางการเงิน

 

-          ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน > ผ่านทางงบกำไรขาดทุน

 

-          ประเมินการใช้เงินของกิจการ > ผ่านทางงบกระแสเงินสด

 

    จากที่กล่าวมานี้ ถ้ามีการเตรียมข้อมูลที่ดี นักบัญชีสามารถจัดทำรายงานตามความต้องการของผู้บริหารได้อีกมากมายหลายรายงานเลยทีเดียว

 

ทั้งนี้จะต้องเริ่มจาก
     1.ปรับ mindset ของ พนักงานก่อน โดยให้พนักงานบัญชีก้าวข้ามความคิดที่ คิดแต่เพียงว่า เราจะบันทึกบัญชีเท่านั้น
     2.สอนวิธีคิด วิธีการบริหารจัดการข้อมูลที่มี
     3.เสริมความรู้ในการนำเสนอข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น การเป็นผู้ชำนาญการด้านการใช้ excel หรือ การ present ข้อมูลแบบ graph หรือ dashboard

 

  เพียงเท่านี้ นักบัญชีก็จะสามารถ upgrade จาก นักบัญชีธรรมดา ๆ เป็น สุดยอดนักบัญชี

 


ทักษะที่นักบัญชีควรจะมี!!

ในอดีตความเชื่อของคนทั่วๆไปมีความคิดที่ว่า นักบัญชี รู้แค่วิธีการทำบัญชีก็เพียงพอแล้ว ไม่ต้องพบปะผู้คนมากมายแต่ในโลกธุรกิจปัจจุบันบอกได้เลยว่าถ้าคุณ

ต้องการเป็นคนที่มีความสามารถที่สูงขึ้นและเป็นที่ต้องการขององค์กรมากขึ้นและถ้าทีมบัญชีมีคนที่มีคุณภาพ ก็จะส่งผลให้กิจการมีทีมสนับสนุนที่เก่ง

และสามารถเติบโต และแข่งขันกับคู่แข่งได้ดังนั้นทักษะที่นักบัญชีควรจะมีคือ!!

 

1.ทักษะการติดต่อสื่อสารเชิงรุก

นักบัญชีคิดว่าอยู่แต่หลังบ้านรอรับข้อมูลเพียงอย่างเดียว แล้วค่อยเอามาบันทึกบัญชี ปัจจุบันในโลกของ internetการสื่อสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

นักบัญชีจะต้องรู้จักที่จะสื่อสารให้ฝ่ายอื่นทราบว่า การบันทึกบัญชีต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างและจะส่งข้อมูลทางบัญชีมาได้อย่างไรบ้าง ข้อมูลบางอย่าง

ที่ทางฝ่ายอื่นๆเขามีอยู่แล้ว หรือแค่มีการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อให้ฝ่ายบัญชีสามารถนำเอามาใช้ได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาเก็บใหม่

อาจจะทำให้ลดเวลาทำงานลงไปได้กว่า 50%ก็เป็นได้ถ้านักบัญชีรู้จักที่จะสื่อสารออกไป

 

2.ทักษะการการพูดคุยติดต่อสื่อสาร

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า แผนกนักบัญชี เป็นแผนกที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับเกือบทุกๆแผนก  ดังนั้นนักบัญชีก็ควรจะมีทักษะการพูดที่ดี

และเป็น positive เพื่อให้คนที่ประสานงานด้วยรู้สึกไม่ดี และอยากจะส่งเอกสารให้อย่างรวดเร็ว การรู้จักใช้คำพูดให้เป็น ให้ถูกเวลา

ก็จะทำให้ทำงานได้อย่างราบรื่นขึ้นได้

 

3.ทักษะการเลือกใช้ข้อมูลใน Internet

โลกยุค internet มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจะคิดว่าแค่รู้บัญชีจากที่เรียนก็เพียงพอแล้ว ในความเป็นจริงแล้วจะมีความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลใหม่ๆ

เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาโลกยุค internet คือแหล่งข้อมูลที่ใหญ่มาก นักบัญชีต้องรู้จักใช้ให้เป็นและต้องรู้จักเลือกข้อมูลที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ

เพื่อเอามาใช้ให้เกิดประโยขน์มากที่สุด การใช้ internet ได้ กับใช้ internet เป็น ในการค้นหาข้อมูลนั้น ต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะใน internet

มีทั้งข้อมูลที่ถูกต้อง และข้อมูลที่เขียนขึ้นมาจากผู้ที่ไม่ได้มีความรู้อย่างแท้จริง นักบัญชีจะต้องรู้จัก และเลือกเชื่อข้อมูลอย่างมีหลักการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

 

4.ทักษะการใช้โปรแกรมการคำนวณต่างๆ

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้น นอกจากการใช้สูตรพื้นฐานของ excel ที่นักบัญชีต่างรู้จักกันดีอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องเรียนรู้คือการใช้ excel ให้ดีขึ้น

ใช้ logic ของ excelและ function ของ excel ให้ได้มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและลดเวลาการทำงานลง นอกจากนี้โปรแกรมบาง

อย่างที่สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานได้มากขึ้นโดยเฉพาะพวกระบบ cloud ที่จะช่วยให้นักบัญชีสามารถเก็บข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลที่อยู่ไกลๆ นอกสถานที่ได้

 

นักบัญชียุคใหม่จะต้องรู้จักที่จะเปิดใจเพื่อรับสิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะ ทักษะข้างต้นเป็นเพียงทักษะ

ที่อย่างน้อยนักบัญชีควรจะมี เพื่อให้เราเป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการขององค์กร