ACC TEAM BUILDING (สร้างทีมบัญชี)

นักบัญชีทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด !!!!


ทักษะที่นักบัญชีควรจะมี!!

ในอดีตความเชื่อของคนทั่วๆไปมีความคิดที่ว่า นักบัญชี รู้แค่วิธีการทำบัญชีก็เพียงพอแล้ว ไม่ต้องพบปะผู้คนมากมายแต่ในโลกธุรกิจปัจจุบันบอกได้เลยว่าถ้าคุณ

ต้องการเป็นคนที่มีความสามารถที่สูงขึ้นและเป็นที่ต้องการขององค์กรมากขึ้นและถ้าทีมบัญชีมีคนที่มีคุณภาพ ก็จะส่งผลให้กิจการมีทีมสนับสนุนที่เก่ง

และสามารถเติบโต และแข่งขันกับคู่แข่งได้ดังนั้นทักษะที่นักบัญชีควรจะมีคือ!!

 

1.ทักษะการติดต่อสื่อสารเชิงรุก

นักบัญชีคิดว่าอยู่แต่หลังบ้านรอรับข้อมูลเพียงอย่างเดียว แล้วค่อยเอามาบันทึกบัญชี ปัจจุบันในโลกของ internetการสื่อสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

นักบัญชีจะต้องรู้จักที่จะสื่อสารให้ฝ่ายอื่นทราบว่า การบันทึกบัญชีต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างและจะส่งข้อมูลทางบัญชีมาได้อย่างไรบ้าง ข้อมูลบางอย่าง

ที่ทางฝ่ายอื่นๆเขามีอยู่แล้ว หรือแค่มีการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อให้ฝ่ายบัญชีสามารถนำเอามาใช้ได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาเก็บใหม่

อาจจะทำให้ลดเวลาทำงานลงไปได้กว่า 50%ก็เป็นได้ถ้านักบัญชีรู้จักที่จะสื่อสารออกไป

 

2.ทักษะการการพูดคุยติดต่อสื่อสาร

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า แผนกนักบัญชี เป็นแผนกที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับเกือบทุกๆแผนก  ดังนั้นนักบัญชีก็ควรจะมีทักษะการพูดที่ดี

และเป็น positive เพื่อให้คนที่ประสานงานด้วยรู้สึกไม่ดี และอยากจะส่งเอกสารให้อย่างรวดเร็ว การรู้จักใช้คำพูดให้เป็น ให้ถูกเวลา

ก็จะทำให้ทำงานได้อย่างราบรื่นขึ้นได้

 

3.ทักษะการเลือกใช้ข้อมูลใน Internet

โลกยุค internet มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจะคิดว่าแค่รู้บัญชีจากที่เรียนก็เพียงพอแล้ว ในความเป็นจริงแล้วจะมีความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลใหม่ๆ

เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาโลกยุค internet คือแหล่งข้อมูลที่ใหญ่มาก นักบัญชีต้องรู้จักใช้ให้เป็นและต้องรู้จักเลือกข้อมูลที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ

เพื่อเอามาใช้ให้เกิดประโยขน์มากที่สุด การใช้ internet ได้ กับใช้ internet เป็น ในการค้นหาข้อมูลนั้น ต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะใน internet

มีทั้งข้อมูลที่ถูกต้อง และข้อมูลที่เขียนขึ้นมาจากผู้ที่ไม่ได้มีความรู้อย่างแท้จริง นักบัญชีจะต้องรู้จัก และเลือกเชื่อข้อมูลอย่างมีหลักการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

 

4.ทักษะการใช้โปรแกรมการคำนวณต่างๆ

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้น นอกจากการใช้สูตรพื้นฐานของ excel ที่นักบัญชีต่างรู้จักกันดีอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องเรียนรู้คือการใช้ excel ให้ดีขึ้น

ใช้ logic ของ excelและ function ของ excel ให้ได้มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและลดเวลาการทำงานลง นอกจากนี้โปรแกรมบาง

อย่างที่สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานได้มากขึ้นโดยเฉพาะพวกระบบ cloud ที่จะช่วยให้นักบัญชีสามารถเก็บข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลที่อยู่ไกลๆ นอกสถานที่ได้

 

นักบัญชียุคใหม่จะต้องรู้จักที่จะเปิดใจเพื่อรับสิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะ ทักษะข้างต้นเป็นเพียงทักษะ

ที่อย่างน้อยนักบัญชีควรจะมี เพื่อให้เราเป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการขององค์กร